www.pieczatki.krakow.pl

zamówienia on-line

Dostawa lub Wysyłka GRATIS !

(przy zamówieniu powyżej 15z³)

WIZYTÓWKI - Formularz zamówienia:

Po przes³aniu do nas poniższego formularza skalkulujemy dok³adnħ cenê pieczħtki i skontaktujemy siê z Pañstwem w celu potwierdzenia zamówienia. Termin realizacji po potwierdzeniu = 1 dzieñ roboczy.

Zamiast korzystaĉ z formularza można przes³aĉ zwyk³ego mail'a z treĥciħ zamówienia na adres pieczatki.krakow@gmail.com.

Dane kontaktowe WYMAGANE do potwierdzenia zamówienia:

Imiê i Nazwisko:

Telefon kontakt:   e-mail:

Zamawiana wizytówka: Treĥĉ:


Uwagi: (czcionka, specjalny rozk³ad, itp.)


PAPIER:

-->